خانه

درباره ما

شركت و مهندسي طرح هاي صنعتي آذرخش( تیپک) با هدف فعاليت ثمر بخش در پروژه هاي نفت، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاهي و صنايع و با بهره گيري از متخصصين مجرب در سال 1383تاسيس شده است .اين شركت از بدو تاسيس با استفاده از سيستمهاي مناسب و نوين مديريت ، مهندسي، تداركات و نگهداري توانسته است در بازار پر رقابت امروز، جايگاه مناسبي براي خود در صنعت كشور فراهم آورد.مديريت پروژه، مهندسي فرآيند، تداركات كالا و ساخت از ابتداي مطالعات اوليه تا طراحي هاي جامع، تامين تجهيزات مكانيك ، برق و ابزاردقيق و نصب و اجرا با بهره گيري از متخصصين مجرب داخلي و خارجي و همچنين نظارت بر ساخت تجهيزات و اجراي پروژه ها در حوزه فعاليت اين شزکت می باشد.

مشاهده بیشتر

بازرگانی

شركت و مهندسي طرح هاي صنعتي آذرخش( تیپک) با هدف فعاليت ثمر بخش در پروژه هاي نفت، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاهي و صنايع و با بهره گيري از متخصصين مجرب در سال 1383تاسيس شده است .اين شركت از بدو تاسيس با استفاده از سيستمهاي مناسب و نوين مديريشركت و مهندسي طرح هاي صنعتي آذرخش( تیپک) با هدف فعاليت ثمر بخش در پروژه هاي نفت، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاهي و صنايع و با بهره گيري از متخصصين مجرب در سال 1383تاسيس شده است.

مشاهده بیشتر

مهندسی

شرکت مهندسی طرح های صنعتی آذرخش با بهره مندی از گروه مجرب مهندسی و طراحی کلیه فعالیت های مرتبط از جمله مشاوره، امکان سنجی، طراحی پایه و تفضیلی، تهیه مشخصات فنی برای مواد و تجهیزات راهراه با ارزیابی فنی، پیشنهاد فنی و انتخاب سازندگان را در محدوده کاری خود قرار داده است. در این زمینه این شرکت با استفاده از معتبرترین نرم افزارهای بروز مهندسی و آخرین ویرایش استانداردها، قادر به ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در بالاترین سطح خود می باشد.

مشاهده بیشتر

برخی از مشتریان

MAPNA
PIDEC
IOEC
FARAB
MMTE
NIGC
NIOC
NIPC
Electrical Disttribution Companies
Regional Water Companies
Power Plant Companies

مشاهده بیشتر